Protest mod nedskæringer

Jeg er formand for forældrebestyrelsen i Saras (og Idas kommende) daginstitution, Den Integrerede Institution Regnbuen, og det er med stor bekymring, at vi går næste år i møde – der skal nemlig spares på børneområdet igen! Der er ikke gået andet end to år siden den sidste sparerunde, hvor bl.a. kostordningerne mange steder blev skåret væk, og nu skal vi altså til det igen.

Danmark er et af verdens rigeste lande, og de senere år har der været overskud på rigets finanser, arbejdsløsheden styrtdykker, og det er såmænd også blevet til et regerings-bestemt skattestop. Alligevel står Århus Kommune – en af de absolut største – og skal spare omkring 300 millioner kroner på budgetterne de kommende tre år.

Der er fremlagt et sparekatalog med forskellige forslag til besparelser, og fælles for dem alle er, at de vil få mærkbare konsekvenser “på gulvet” – der vil blive mindre personale og/eller flere børn i daginstitutionerne, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt! Når børn skal passes, har de krav på et stimulerende, kreativt miljø der giver dem tid, plads og lov til at udnytte deres medfødte nysgerrighed, og de har brug for voksne der møder dem med omsorg, respekt og glæde. Med fortsatte nedskæringer på børneområdet er dét ved at gå fløjten, og daginstitutionerne kommer mere og mere til at være opbevaringssteder i stedet for, som nu, at være en vigtig og meget aktiv del af børnenes udvikling.

Som formand for bestyrelsen har jeg på vegne af forældrerepræsentanterne formuleret et høringssvar vedrørende sparekataloget og ligeledes et separat høringssvar vedrørende den fremtidige organisering af Dagplejen i Århus Kommune – et af de mest vidtgående spareforslag i kataloget, der lægger op til at Dagplejen lægges ind under og integreres med daginstitutionerne.

Forældrerepræsentanterne i DII Perlens bestyrelse har taget initiativ til en netbaseret underskriftsindsamling imod de foreslåede besparelser, og jeg vil opfordre alle til at skrive under på adressen www.daginstitutionermodforringelser.skrivunder.dk.

Læs også www.svigt-ikke-mit-barn.dk og www.drop-sparekataloget.dk.

Der tales meget om, at mennesker er den største resurse i et videnssamfund som vores; alligevel er man på vej til at forringe opvæksten for tusinder af de børn, der skal bære vores samfund ind i den globaliserede tidsalder – det hænger ikke sammen!

Udskriv indlæg
· © 2002-2024
·
· Om siden